بررسي تطبيقي اختيارات و شرايط رهبري در قانون اساسي
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دولتی شیراز
نام استاد/نام دانشجو : غلام رضا اسکندری-1390