آلبوم من ◂ کسب جایزه جشنواره فارابی
کسب جایزه رتبه برتر گروه مطالعات انقلاب اسلامی در چهارمین جشنواره بین المللی فارابی 1389