آلبوم من ◂ -نیل به افتخار کشوری مهدی یاور
کسب رتبه برتر پژوهشی در چهارمین کنگره بین المللی دکترین مهدویت 1387