دیپلماسی و رفتار بین المللی در اسلام
69 بازدید
ناشر: انتشارات سازمان سمت
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-530-929-7
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
تالیف حاضر تلاش دارد با تعمّق درآیات الهی و با کمک‌گیری از سیره نبوی و علوی و قواعد فقهی ،اصولی مبنایی و ابزار های لازم و کارآمد برای دیپلماسی و سیاست خارجی را در حد وُسع استخراج و به شیوه ایی روشمند ارائه نماید.برخی از ویژگی های کتاب حاضر ، که شاید آن را از کتب مشابه متمایز می کند عبارت است از: حذف مطالب زائد بویژه در طرح مباحث غربی دیپلماسی ، تأکید بسیار بیشتر بر ساختار اسلامی مباحث و بهره وری بیشتر از قران کریم و و آموزه های روایی ، طرح تفصیلی موضوع با اهمیت قواعد فقه سیاسی و بازکاوی و تشریح نقش آنها در رفتار بین المللی و سیاست خارجی دولت اسلامی ، ارتقاء کیفی و کمی منابع و روزآمد سازی آنها، اشاره به مباحث دیپلماسی در حوزه مباحث مهدویت و دولت مهدوی ، برجسته سازی دیپلماسی و سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی و تبیین جایگاه این مباحث در قانون اساسی ، اندیشه امام خمینی (ر) ، و مقام معظم رهبری. این کتاب در ده فصل به نگارش در آمده است :در فصل اول دیپلماسی و مفاهیم هم پیوند، و رویکردهای مطالعه آن بررسی شده و فصل دوم به دیپلماسی و ویژگی های آن در عصر حاضر اختصاص یافته است.فصل سوم در بر دارنده ماهیت شناسی دولت نبوی و پاسخ به شبهات بوده و فصل چهارم تا ششم ،نیز به توضیح مبانی دینی و حقوقی و اهداف و اصول دیپلماسی اسلامی می پردازد. فصل هفتم شامل قواعد فقهی حاکم بر دیپلماسی اسلامی و تعاملات آنها بوده و فصل هشتم نیز ابزارها و سازو کارهای دیپلماسی اسلامی را تشریح می کند.دو فصل آخر کتاب نیز به موضوع بررسی تحولات دیپلماسی در در نظام های اسلامی و تبیین دیپلماسی و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است.