«بیداری اسلامی؛ ملاحظات ایرانی و غربی»
31 بازدید
ناشر: تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)‏‫،
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
اثر حاضر دربردارنده 9 عنوان مقاله علمی با گفتارهایی به قلم علی آدمی، روح‌الله قاسمیان، بهرام اخوان‌کاظمی، الله‌کرم مشتاقی، سیدجواد امام‌جمعه‌زاده، حسین روحانی، سیدجلال دهقان‌فیروزآبادی ...[و دیگران].است که در قالب دو بخش اصلی سازماندهی شده است: در بخش اول نویسندگان سعی داشته‌اند تا به این سؤال، پاسخ دهند که: مهمترین ملاحظات نگاه دینی (اسلامی ـ ایرانی) به موضوع بیداری اسلامی چیست؟ در این چشم‌انداز، مقاله اول از منظر مقام معظم رهبری به موضوع نگریسته و در آن مهمترین عللی که در تکوین و ظهور بیداری اسلامی مؤثر بوده‌اند، فهرست و معرفی شده‌اند. نویسندگان در مقاله دوم،‌ گفتمان انقلاب اسلامی را مبنای تحلیل قرار داده‌اند و از این منظر به بیداری اسلامی نگریسته‌اند. در حالی که در مقاله اول صرفاً عوامل ظهور و توفیق بیداری اسلامی مدّنظر بوده‌اند، در مقاله دوم الگوی تأثیرگذاری انقلاب اسلامی، تحلیل و معرفی شده است. در سومین مقاله، نویسنده دغدغه‌ای مهم را از منظر دینی در آسیب‌شناسی آینده تحولات بیداری اسلامی، شناسایی نموده است که عبارتست از: «افراطی‌گرایی» از آن حیث که منجر به تحریف ماهیت دین و تسویه صورت آن می‌گردد، می‌تواند به ابزاری در دست غربیان برای سرکوب بیداری اسلامی تبدیل گردد. در مقالات چهارم و پنجم نویسندگان از نگاه صرفاً اسلامی ـ ایرانی فراتر رفته و به بررسی رویکردهای دینی درون دو جامعه تونس و مصر پرداخته‌اند. تلاش ایشان آن است که از رهگذر تحلیل و آسیب‌شناسی وضعیت بیداری اسلامی در این دو کشور، نقاط ضعف این جریان را شناسایی و جهت مدیریت آنها اذهان را حساس سازند. بخش دوم کتاب به دغدغه‌های غربیان اختصاص دارد. اولین مقاله از این بخش به الگوی تحلیلی غرب از بیداری اسلامی (مبتنی بر الگوی تحلیلی دریدا) اختصاص دارد که تغییری شالوده‌شکنانه از این پدیده ارایه می‌دهد. در حالی که مقاله هفتم ماهیت نظری دغدغه‌های غرب را مطرح می‌سازد، در مقاله هشتم بحث در سطح عملیاتی مطرح شده و گزینه‌های فراسوی ایران و آمریکا در تحولات جاری بررسی می‌شوند. هشتمین مقاله سعی دارد به اغراض و منافع راهبردی غرب اشاره نماید و از این طریق منطق رفتاری غرب را برای خوانندگان روشن سازد. آخرین مقاله به مطالعه‌ای موردی در خصوص رژیم صهیونیستی دارد و اینک پیامدهای امنیت این وضعیت نوین برای این رژیم جعلی به مراتب شدید و خطرناک است. در مجموع اثر حاضر تلاش دارد تا دو بُعد دیگر از مطالعات بیداری اسلامی را برای خوانندگان مطرح سازد. کتاب «بیداری اسلامی؛ ملاحظات ایرانی و غربی» با ویراستاری اصغر افتخاری به همت دانشگاه امام صادق(ع) به بهای 80000 ریال منتشر شد.