نقد وارزیابی گفتمان های سیاسی و اجتماعی مطرح در ایران
137 بازدید
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-108-104-0
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب نقد و ارزیابی گفتمان های اجتماعی-سیاسی مطرح در جمهوری اسلامی به موضوع نقد و ارزیابی گفتمان های سیاسی و اجتماعی مطرح در جمهوری اسلامی ایران از 2 خرداد 1376 تا 22 خرداد 1388 پرداخته است.این اثر حول پرسشی اساسی تکوین یافته است: آیا روش تحلیل گفتمانی می تواند مبنایی برای تحلیل گفتمان های سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در مقطع زمانی یاد شده باشد؟ نگارنده محترم با برابری دو گفتمان «اصلاح طلبی» و «اصول گرایی عدالت خواه» کوشیده است با تبیین، ارزیابی و مقایسه آنها، دلایل محوری و فرعی هر گفتمان را بازشناخته و با ارجاع به کردارهای گفتمانی و غیرگفتمانی هریک به آسیب شناسی نظام های معنایی و گفتمانی بپردازد. فصل اول: کلیاتی در باب مفهوم گفتمان و تحلیل گفتمانی - مفهوم گفتمان - تحلیل گفتمانی فصل دوم: پیشینه تحلیل گفتمانی در مطالعات اسلام و ایران - مطالعه گفتمان های تشیع و تسنن - مطالعات گفتمانی تا پیروزی انقلاب اسلامی - مطالعات گفتمانی اسلام سیاسی - مطالعات گفتمانی پس از انقلاب اسلامی - مطالعات گفتمان اصلاح طلبی و جریان دوم خرداد - مطالعات گفتمانی در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فصل سوم: تحلیل گفتمان اصلاح طلبی - ظهور و افول گفتمان سازندگی - ظهور گفتمان اصلاح طلبی - نظام معنایی و دال های گفتمان اصلاح طلبی - دال های گفتمان اصلاح طلبی در بیان خاتمی - نقد و ارزیابی گفتمان اصلاح طلبی فصل چهارم: تحلیل گفتمان اصول گرایی عدالت خواه - ظهور گفتمان اصول گرایی عدالت خواه - نظام معنایی و دال های گفتمان اصول گرایی عدالت خواه - نقد و ارزیابی گفتمان اصول گرایی عدالت خواه کتاب نقد و ارزیابی گفتمان های اجتماعی - سیاسی مطرح در جمهوری اسلامی حاصل تلاش دکتر بهرام اخوان کاظمی در 288 صفحه و شمارگان 2500 نسخه با بهای 4000 تومان برای اولین بار منتشر شد.