عدالت در انديشه هاي سياسي اسلام
41 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
شابک: 964-371-371-7
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عدالت، يكى از مفاهيم بنيادى در علوم انسانى و از جمله علم سياست است. همه مكتب‏ها و نظريه‏ها و نظام‏هاى سياسى كوشيده‏اند اين اصل و مفهوم را از جنبه‏هاى نظرى و عملى وجهه همّتِ خود قرار دهند. دين اسلام نيز به عنوان سرآمد اديان، تحقق عدالت را سرلوحه اهداف خود قرار داده است. نويسنده اين اثر را با هدفِ مطالعه‏اى اكتشافى براى دست‏يابى به عمده‏ترين تعريف‏ها و نظريه‏هاى مرتبط با مفهوم عدالت در انديشه‏هاى سياسى اسلام و تبيين جايگاه و نوع ارتباط آن با موضوع اقتدار و قدرت حاكم و غالب، در هفت گفتار سامان داده است