مروری برروابط ایران وعربستان در دو دهة اخیر
48 بازدید
ناشر: سازمان تبلیغات اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1372
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی