مقارنه جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
52 بازدید
محل نشر: پژوهش های انقلاب اسلامی،ش7،ص8-30
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/07/17
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی