اصول و کارکرد دیپلماسی عمومی در سیره نبوی
49 بازدید
محل نشر: پژوهش های سیاست اسلامی ،ش11،ص5-34
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/07/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی