-« تعاملات سیاسی امام خمینی و مراجع در جریان انقلاب اسلامی»
43 بازدید
محل نشر: فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی،سال نهم ، شماره 31
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/12/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگارنده سعی نموده در تبیین تعاملات سیاسی امام خمینی و مراجع در جریان انقلاب اسلامی این مفروض را اثبات نماید که امام راحل برای مقام مرجعیت احترام و جایگاه بی نظیری در توفیق رهبری انقلاب اسلامی و موفقیت آن در بسیج عمومی مردم در راستای اهداف متعالی نهضت قایل بوده و به همین دلیل پس از متعیّن شدن مقام مرجعیت خویش ،به صحنه رهبری نهضت وارد گشتند و در طول دوران رهبری مزبور نیز همواره با تکریم ،احترام و تنبُّه بخشی به مراجع بدنبال مشارکت بخشی سیاسی و همسو نمودن آنها در مسیر انقلاب اسلامی بودند و به غیر از استثنایی همانند شریعتمداری ، رئوس مراجع علیرغم امکان وجود اختلاف هایی در اجتهاد فقه سیاسی و انتخاب سطح و نوع مبارزه ، با لبیک به امام(ره)، با جریان انقلاب اسلامی و رهبری امام(ره) همسو ودر حد توان خویش، مددکار ایندو بوده اند.هرچند که نوع مبارزه مراجع با حاکمیت جائر پهلوی و میزان همراهی آنها با امام(ره)و نهضت ایشان،در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، یکسان نبوده و علاوه بر ضعف و قوت ها ، دارای تفاوت هایی با هم دیگر بوده است. واژگان کلیدی امام خمینی(ره)،مراجع تقلید، انقلاب اسلامی، سیاست، رهبری