تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی(ره)
47 بازدید
محل نشر: ،پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال اول ، شماره چهارم ،بهار ۱۳۹۲
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برخلاف تمامی رویکردهای غربی نسبت به ابعاد امنیت که صرفاً به ارزش های این جهانی و دنیوی شهروندان توجه دارند ،امام خمینی(ره) اصولاً زیر بنای اساسی امنیت و ابعاد مادی و غیر مادی آن را در حوزه امنیت معنوی و ایمان الهی جستجو می کند و هدف حکومت را تامین امنیت و آرامشی می داند که به دنبال آن ، تعالی و سیر روحی و الی الله، و هدایت به سوی خدا پیدا شود و زمینه های توجه به خدا و عبودیت الهی و سیر به سوی خدا محقق گردد. از این منظر ،فقط حکومتی عادله ایی که دارای انگیزه های الهی، اخلاقی و مبتنی بر ارزش های معنوی انسانی باشد خواهد توانست امنیت را برقرار ، وجامعه را مهار و اصلاح نماید و این همان حکومتی است که انبیاء بدنبال آن بوده اند و چنین حکومتی جز با همراهی و مشارکت مردم و نقش تثبیتی آنان محقق نخواهد شد.بنابراین ،ا صلی ترین هدف تاسیس نظام سیاسی ، تحقق جامعه ایی توحیدی و بر پایه امنیت معنوی و ایمان به خالق متعال بوده و مشارکت و مطاوعت مردمی نیز مکمل و متمم و ابزار نیل به این هدف متعالی است ضمن اینکه این مشارکت از جنس مسئولیت و تکلیف شرعی و همگانی است.. کلید واژه ها:امام خمینی(ره)، مشارکت سیاسی،امنیت ملی ،نظام سیاسی ،مردم سالاری دینی