«مشارکت سیاسی و امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره)»
46 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالاتاولین همایش مشارکت سیاسی و امنیت ملی ،اصفهان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/12/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مشارکت سیاسی، امنیت ملی ،امام خمینی