«دیپلماسی عمومی پیامبر(ص) »
46 بازدید
محل نشر: مقالات کنگره ملی پیامبر اعظم(ص)، دانشگاه امام صادق(ع) ، بهمن 1391،
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/11/18
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رسالت پیامبر (ص) و نهضت عظیم و تمدن ساز نبوی در عرصه روابط بین المللی و دیپلماسی تحولات ایجابی بنیادین و سیره و سنن بدیعی را از خود بر جای گذاشته و مایه انتشار و گسترش اسلام در بسیاری از کشورها و ملل دور و نزدیک گردید. با این وجود هنوز جای این پرسش وجود دارد که دیپلماسی نبوی دارای چه ماهیت و صبغه ی غالبی بوده است؟ و بدین لحاظ این نوشتار با طرح این سؤال بر این مدعا است که « ماهیت و صبغه اصلی دیپلماسی دولت نبوی بیشتر از نوع دیپلماسی عمومی و نرم افزرانه است ،و در این دیپلماسی عمومی، وجوه معنوی ، فرهنگی و اصلاحی ، غالب و پررنگ تر است.چنین امری بیانگر آن است که در نظام اسلامی ، اصلی ترین وظیفه و کارکرد دیپلماسی، اصلاح تو حیدی و فرهنگی مردم و تهذیب آنها در کلیه سطوح ملی و جهانی است.»در این مقاله سعی شده با روش توصیفی و تحلیل اسنادی، شواهدی اجمالی از وجوه دیپلماسی عمومی دولت نبوی ارایه گردد.نگارنده بر این باور است توحید ،زیر بنای دیپلماسی عمومی نبوی بوده و این دیپلماسی با نگرشی جهان وطنانه و اصلاح گرایانه و با هدف تحقق امت واحده ، از راهبردهای تبلیغی و روانی مناسب و صلح جویانه و مسالمت آمیز ، بهره گیری نموده ، و بدینوسیله دعوتی فراگیر و جهانی و موفق را سامان داده است.