«راهبرد ها و بایسته های دیپلماسی و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی»
45 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی – ترویجی رهیافت انقلاب اسلامی (خط اول) ،شماره 19،تابستان 1391.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی