« تحقق علم نافع ،راهبردی بنیادین در اصلاح و اعتلای علمی کشور»
48 بازدید
محل نشر: فصلنامه دانشگاه اسلامی ، شماره ۴۹، زمستان ۱۳۹۰،ص۴-۲۶.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی