« اهداف و کارکرد‌های نظارت در نظام سیاسی اسلام»
32 بازدید
محل نشر: ،جستارهای سیاسی معاصر ،شماره ۲ ،پاییز و زمستان ۱۳۹۰.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظارت در نظام اسلامی و منابع دینی از جایگاهی عالی برخوردار است و منابع اسلامی در این مبحث آموزه‌هایی روشن و کاربردی دارد، همچنان‌که نظارت عمومی و مسئولیت همگانی از تکالیف دینی و وظایف عامة مردم و حقوق عمومی آن‌ها است که رابطه و تعامل تنگاتنگی با فریضة امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دارد. با توجه به این اهمیت، موضوع اصلی در نوشتار حاضر اهداف و کارکرد‌های نظام نظارتی در نظام سیاسی اسلام است و تلاش شده تا حد مقدور با استناد به آیات الهی و روایات، به‌گونه‌ای مستند تبین و گستردگی، متعالی و مترقی‌بودن این اهداف و کارکرد‌ها از جوانب مختلف دینی، سیاسی، اجتماعی و ... اثبات شود. کلیدواژه‌ها: نظارت، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، نظام سیاسی، اسلام، اهداف، کارکرد‌ها، کنترل قدرت، اصلاحگری.