ارزیابی و امکان سنجی نظام نظارتی فرادولتی امام خمینی (ره)
47 بازدید
محل نشر: فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی،سال اول، شماره 1، زمستان 1390
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی