« علل ناکارآمدی حقوقی احزاب سیاسی در ایران»
47 بازدید
محل نشر: ،فصلنامه علمی – ترویجی رهیافت انقلاب اسلامی (خط اول) پاییز ۱۳۹۰، شماره 1۶.
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/6/31
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی