نقش هویت دینی در همگرایی ایران و آسیای مرکزی
48 بازدید
محل نشر: فصلنامه علوم سیاسی دارای رتبه علمی - پژوهشی (علوم انسانی) و فریبرز ارغوانی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/10/7
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
عنوان: نقش هویت دینی در همگرایی ایران و آسیای مرکزی نویسنده(گان): بهرام اخوان کاظمی، فریبرز ارغوانی چکیده: مقوله ی باورها و ارزش های دینی همواره یکی از محورهای مهم و تکوینی سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نیز تبلور آن در عرصه ی تصمیم گیری بوده است. با درک این مهم، پژوهش حاضر ضمن در نظرگیری هویت اسلامی به عنوان عنصر احیا شده در کشورهای آسیای مرکزی و نیز عدم توانایی در ایفای نقش سازنده بوسیله این هویت در تامین منافع ملی ایران،این سوال را فراروی خویش می بیند که چرا این هویت نتوانسته واجد کارایی درخور و قابل ملاحظه باشد؟ ادعای این نوشتار این است که فرهنگ سیاسی پیشینی و بحران هویت در سطح واحد و نیز مداخله قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تاکنون مانع از بسط همگرایی میان ج.ا.ایران با کشورهای آسیای مرکزی از رهگذر هویت اسلامی شده است. از اینرو توجه به نوعی عملگرایی در سیاست خارجی ضمن آنکه می تواند حوزه رقابت را به رقابت توام با همکاری تبدیل کند، افزایش پیوندهای اقتصادی با قدرت های منطقه ای و نیز کشورهای آسیای مرکزی می تواند موجد ثباتی در این جوامع باشد که نتیجه آن از بین رفتن زمینه های توجیه حضور قدرت های فرامنطقه ای است. کلیدواژگان: هویت دینی، سیاست خارجی، همگرایی، ایران، آسیای مرکزی، بحران هویت، قدرت های فرامنطقه ای
آدرس اینترنتی