«بایسته ها و شاخصه های علمی جامعه و حکومت زمینه ساز»
45 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، تهران ، ۲۳ و ۲۴ تیر ۱۳۹۰،
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی