جايگاه اكو در امنيت ، همكاري و همگرايي منطقه ايي
47 بازدید
محل نشر: همایش آسیای مرکزی و سیاست خارجی ایران ،دانشگاه فردوسی .هفتم و هشتم آذر ماه 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی