راه كارهايي براي اسلامي كردن دانشگاه ها با تاكيد بر تقويت علوم انساني.
46 بازدید
محل نشر: همايش بررسي مشكلات علوم انساني ، دانشگاه شيراز ،1و 2 خرداد1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی