"زمينه ها وعوامل موثر در قيام حسيني از سقيفه تا عاشورا ".
42 بازدید
محل نشر: همايش از غدير تا عاشورا ، بابل ، سازمان تبليغات اسلامي مازندران،اسفند 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی