"عدالت اجتماعي از منظر علامه طباطبايي وتفسير الميزان."
49 بازدید
محل نشر: همايش ملي ميزان حكمت ،تهران ،صدا وسيماي ج.ا.ا ،تهران ،اول ودوم ديماه 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی