عدالت اصليترين مشخصه حكومت مصلح ونظر به آن در جوامع اسلامى.
44 بازدید
محل نشر: چهارمين اجلاس دو سالانه بررسي ابعاد وجودي حضرت مهدي (ع) ؛تهران ؛30مهر 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی