تمدن ،فرهنگ،ودين وارتباط متقابل آنها.
44 بازدید
محل نشر: همايش نقش دولت در توسعه فرهنگي ،برگزاركننده :سازمان برنامه وبودجه وجهاد دانشگاهی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378/2/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی