مقارنه ايي ميان دموكراسي ، مردم سالاري ديني و دين سالاري سپهري مهدوي.
43 بازدید
محل نشر: دومين همايش مردم سالاري ديني ، تهران ، نهاد رهبري ،دانشگاه ش بهشتی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386/3/2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی