«احياگری ايمان الهی و حيات مؤمنانه، زمينه‌ساز و راهبرد دولت مهدوی»،
39 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود، شماره ۱۱ ، پاییز ۱۳۸۸.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی