«امنیت فردی -اجتماعی و سیاسی ـنظامی در قران»
43 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات ییست و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(۸ تا ۱۵ مرداد ۱۳۸۷
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی