-« بررسی تعاملات فرهنگ سیاسی و تحزب در ایران»
45 بازدید
محل نشر: پژوهشنامه علوم سیاسی( انجمن علوم سیاسی ایران) شماره ۸ ، پاییز ۱۳۸۶، ص7-33.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی