كارآمدي در آموزه هاي نهج البلاغه
45 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمي _پژوهشي مطالعات اسلامي دانشگاه فردوسي ، شماره 76 ، تابستان 1386
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی