اصول سياست خارجي پيامبر
48 بازدید
محل نشر: مبانی ، اصول وراهبردها،تهران ، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان1386
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی