بررسي تطبيقي مفهوم عدالت در انديشه امام علي(ع) و افلاطون
44 بازدید
محل نشر: كنگره بين المللي امام علي(ع) ، عدالت، وحدت و امنيت ( مجموعه مقا لات) جلد اول.
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380/7/27
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی