مقام نظريه پردازي ونظريه عدالت در منظومه فكري شريعتي
45 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همايش باز شناسي انديشه هاي دكتر علي شريعتي ،مشهد،دانشگاه فردوسی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379/7/21
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی