نظريه احتياطي امام خميني در باره نقش مردم در حكومت اسلامي
46 بازدید
محل نشر: انديشه حكومت(نشريه كنگره امام خميني و حكومت اسلامي)شماره ششم،هفتم بهمن 1378.
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378/11/7
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی