حوزه و روحانيت در سيره نظري و عملي امام (ره)،
45 بازدید
محل نشر: امام خميني و حكومت اسلامي (روحانيت: اجتهاد و دولت)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378/11/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی