« عدالت در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت»
46 بازدید
محل نشر: : درآمدی بر نظریه سیاسی عدالت در اسلام، تهران،پژوهشگاه مطالعات فرهنگی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/9/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی