تحلیل و ارزیابی مصاحبه های امام خمینی(ره) با رسانه های خارجی در سال1357 »
41 بازدید
محل نشر: فصلنامه انقلاب اسلامی،سال هشتم،شماره ۲۴،بهار ۱۳۹۰،ص۴۳-۷۴
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/3/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی