ارزیابی کاربرد هرمنوتیک در پژوهش های سیاسی اسلامی
44 بازدید
محل نشر: سیاست » زمستان 1387 - شماره 4 »(22 صفحه - از 55 تا 76)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی