نگاهی به سند چشم انداز بیست ساله و مؤلفه های سیاسی آن
25 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی » زمستان 1384 - شماره 38 »
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی