نقدهایی بر دموکراسی از دیدگاه اندیشمندان غرب
28 بازدید
محل نشر: دانشگاه اسلامی » پاییز 1377 - شماره 6 »(13 صفحه - از 22 تا 34)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی