جمهوری اسلامی ایران و چالش کارآمدی
25 بازدید
محل نشر: مطالعات انقلاب اسلامی » تابستان 1384 - شماره 1 » (36 صفحه - از 13 تا 48)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کار آمدی در حقیقت بیانگر قابلیت و توانایی اداره هر کشور توسط مدیران و کارگزاران شایسته آن است و ایفای بهینه کار ویژه‏های دولت و کسب حداکثر رضایتمندی مردم را در پی دارد. مقاله حاضر ضمن لحاظ سرایت برخی ناکارآمدیها به بخشهایی از بدنه مدیریتی کشور، به دنبال پاسخ این سؤال است که: مفهوم نظری و عملی کار آمدی و کارایی در نظام سیاسی اسلامی به چه معنا و دارای چه شاخصه هایی است و از سویی چه راهکارهایی برای افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی به عنوان اصلی‏ترین نماد انقلاب اسلامی قابل پیش بینی و پیشنهاد است؟ نویسنده در راستای پاسخ به این سؤال مهم در عرصه علم مدیریت و سیاست، تلاش کرده است با شناسایی چالشهای کارآمدی، راه حلهایی را برای غلبه بر آنها عرضه بدارد.