عدالتخواهی و خودکامگی ستیزی در اندیشه سیاسی علی (ع)
28 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی » زمستان 1379 - شماره 18 »(18 صفحه - از 400 تا 417)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی