با مردم فروتن و گشاده رو باش/ تعریف عدالت از منظر امام علی
28 بازدید
محل نشر: ضمیمه خردنامه همشهری » بیست و ششم مرداد 1384 - شماره 62
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی