عدالت و خودکامگی در اندیشه سیاسی ایران باستان
25 بازدید
محل نشر: اطلاعات سیاسی - اقتصادی » مرداد و شهريور 1378 - شماره 143 و 144
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی