امام علی (ع)، عدالت و خشونت
25 بازدید
محل نشر: کتاب نقد » بهار و تابستان 1379 - شماره 14 و 15 »(22 صفحه - از 66 تا 87)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله، در جهت تفکیک «خشونت بیجا» و اعمال قدرت عریان و استبدادی در حکومت، از «قاطعیت در مقام اجرای عدالت» و «حفظ حکومت اسلامی»، به طرح تعابیر گوناگون «اقتدار سیاسی» پرداخته و توضیح می‏دهد که در فرهنگ سیاسی امام علی(ع) و حکومت اسلامی، «عدالت» در موجودیت خود به «قدرت» و قاطعیت، محتاج است و «قدرت» نیز در مشروعیت خود، به «عدالت» نیاز دارد. سپس میان آرمانگرائی عدالت‏طلبانه که رکن حکومت اسلامی و علوی است با فرهنگ اصالت غلبه و زور، مرز می‏کشد و پس از تعریف «عدالت» در نهج‏البلاغه، به ذکر فرمایشات امام علی(ع) در این خصوص می‏پردازد: موضوع عدالت در اندیشه‏های سیاسی امام علی(ع) مبحث بسیار گسترده و عمیقی است که تأمل و مجال معتنابهی می‏طلبد. با ژرف‏اندیشی در سیره نظری و عملی امام علی(ع) این واقعیت مشهود است که از نظر ایشان «عدالت»، رمز بقا و ترقی نظام سیاسی و ضامن ثبات و امنیت واقعی و منافی خشونت بیجا در تعامل حکومت و مردم است و اساسا رابطه متغلّبانه ایندو با یکدیگر از دید امام، نکوهیده است و رابطه محبت‏آمیز و متعاون بر آن حاکم می‏باشد. از سوی دیگر امام(ع)، دفاع قاطع و مشروع از این رابطه و مقابله با جائرین متغلّب را نیز همواره مورد تأکید قرار داده‏اند.