نظریات عدالت در اندیشه سیاسی ابن خلدون
24 بازدید
محل نشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » تابستان 1379 - شماره 48
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ابن خلدون در باب مقوله مهم و بنیادین عدالت نظریه‏پردازیهای عمده‏ای کرده است و آراء او در این زمینه علاوه بر تشابه با نظریه‏های اسلامی عدالت پیشینیان و پسینیان بعد از خود، واجد ابداعات در خوری هم است.به عنوان نمونه عدالت اجتماعی از دید وی به معنای تأمین مصلحت عمومی به بهترین وجه ممکن و اصلی‏ترین مبنای تأمین عمران و امنیت است.از سویی ابن خلدون به دلیل گستره اختناق و شدت سرکوب و امکان هلاکت عمومی و فقدان قدرت و شوکت لازم، اعتقادی به عمل انقلابی برای رسیدن به عدالت نداشته و آن را تکلیف شرعی نمی‏شمرده است، هر چند آرمان عدالت‏خواهی نزد وی کاملا محفوظ و ملحوظ است و قیامهای اصیل را همواره ستوده است.