دولت و پدیده قدرت از منظر واقع گرایی سیاسی
26 بازدید
محل نشر: علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز » تابستان 1383 - شماره 41
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دولت برترین و اصلى‏ترین نهاد واجد قدرت عمومى و سیاسى است.از سویى نظریه«واقع‏گرایى سیاسى» 1 با محوریت بخشى به پدیده قدرت و«آموزه‏زور» 2 از دیرپاترین و قوى‏ترین نظریه‏ها، در عرصه علم سیاست و روابط بین‏الملل است.در این مقاله، سعى شده است براساس بحث تفصیلى از گفتمان‏ها، *نظریه‏ها و وجوه مختلف دولت، این نهاد، به همراه پدیده قدرت، از منظر واقع‏گرایى سیاسى و پاره‏اى از نظریه‏هاى اندیشمندان مخالف این نحله، مانند افلاطون، سن اگوستین و ماکیاول، مورد بررسى قرار گیرد. واژه‏هاى کلیدى:1.دولت 2.قدرت 3.واقع‏گرایى 4.آموزه زور 5.افلاطون 6.سن اگوستین 7.ماکیاول