‎نقد کتاب مبانی وکلیات علوم سیاسی ،چهار مجلد ،( سید جلال الدین مدنی)،
25 بازدید
محل نشر: نامه علوم انسانی » پاییز و زمستان 1382 و بهار 1383 - شماره 8و9 »
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب ارزشمند مبانى و کلیات علوم سیاسى، تألیف دکتر سیدجلال‏الدین مدنى است که تاکنون چهار مجلد آن به چاپ رسیده است: در جلد اول این کتاب، مباحث عام علم سیاست و سازمان‏هاى بین‏المللى مطرح شده است و جلد دوم به شناسایى کشورها، تحولات تاریخى و مسائل جهان معاصر اختصاص دارد. مؤلف در جلد سوم و چهارم به مسائل سیاسى جهان معاصر، و شناسایى نهادها و تحولات تاریخى و مواضع سیاسى بخش عمده‏اى از کشورهاى جهان اشاره کرده است. مقاله حاضر، نقد و ارزیابى چهار مجلد کتاب حاضر است. کلید واژه‏ها : علم سیاست، قدرت، دولت، دیانت، سازمان‏هاى بین‏المللى، اندیشه‏هاى سیاسى.